Get in touch

Bratři s.r.o.

Bílkova 132/4
110 00 Praha 1
Info@ProdukceBratri.cz
IČO: 28374061
DIČ: CZ28374061

Pavel Vácha

+420 777 896 158 Pavel@ProdukceBratri.cz 

Eva Pavlíčková

+420 732 624 655
Eva@ProdukceBratri.cz

Romana Pekárková

FAMU

Koprodukovali jsme následující krátké filmy – cvičení katedry režie:

PANIKA  (Režie Samuel Urbančík)

NAVĚČNOST  (Režie Petr Kamil Ponec)

DNESKA (Režie Šimon Fridrich)

PATOLOG (Režie Sebastian Šulík)