Get in touch

Bratři s.r.o.

Bílkova 132/4
110 00 Praha 1
Info@ProdukceBratri.cz
IČO: 28374061
DIČ: CZ28374061

Pavel Vácha

Head of Production
+420 777 896 158
Pavel@ProdukceBratri.cz

David Čálek

Head of Production
+420 603 810 237
David@ProdukceBratri.cz

Eva Pavlíčková

Production
+420 603 810 237
Eva@ProdukceBratri.cz

FAMU

Koprodukovali jsme následující krátké filmy – cvičení katedry režie:

PANIKA  (Režie Samuel Urbančík)

NAVĚČNOST  (Režie Petr Kamil Ponec)

DNESKA (Režie Šimon Fridrich)

PATOLOG (Režie Sebastian Šulík)